Flödesschema - förenklad anafylaxi

Vid administrering av läkemedel finns risk för svår allergisk reaktion - anafylaxi. Om administreringen sker i patienthem eller i poliklinisk verksamhet utan tillgång till utrustning såsom syrgas, nebulisering, möjlighet att sätta PVK mm, är inte Region Kalmar läns ordinarie anafylaxi-flödesschema applicerbart. Då används istället denna rutin: