Stöd för bedömning inför vaccination

1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård?
Om personen svarat JA på fråga 1: Rådgör med enhetens läkare.

2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?
Om personen svarat JA på fråga 2: Rådgör med enhetens läkare.

3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?
Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, se Samarbetsportalen – Vaccination mot covid-19.

4. Har du vaccinerats mot något annat än covid-19 de senaste 7 dagarna?
Om personen svarat JA på fråga 4: Om personen är nyligen vaccinerad ska minst 7 dagar ha passerat sedan dess för att vaccination mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

5. Har du någon blodsmitta?
Om personen svarat JA på fråga 5: Inget hinder för vaccination.

6. Är du gravid?
Om personen svarat JA på fråga 6:  Graviditet är inget hinder för vaccination.

Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan till denna grupp av gravida.