Registrering av vaccination

Registrering av vaccination

 • Stöd för bedömning inför vaccination

  1. Har du någon gång fått en kraftig reaktion efter vaccination, och behövt sjukhusvård?
  Om personen svarat JA på fråga 1: Rådgör med enhetens läkare.

  2. Har du allergier som någon gång gett dig kraftiga reaktioner som du har behövt sjukhusvård för?
  Om personen svarat JA på fråga 2: Rådgör med enhetens läkare.

  3. Har du ökad blödningsbenägenhet p.g.a. sjukdom eller medicin?
  Om personen svarat JA på fråga 3: OBS att injektionen måste ges intramuskulärt. Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, se Samarbetsportalen – Vaccination mot covid-19.

  4. Har du vaccinerats mot något annat än covid-19 de senaste 7 dagarna?
  Om personen svarat JA på fråga 4: Om personen är nyligen vaccinerad ska minst 7 dagar ha passerat sedan dess för att vaccination mot covid-19 ska kunna vara aktuell.

  5. Har du någon blodsmitta?
  Om personen svarat JA på fråga 5: Inget hinder för vaccination.

  6. Är du gravid?
  Om personen svarat JA på fråga 6:  Graviditet är inget hinder för vaccination.

  Det finns inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Därmed rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan till denna grupp av gravida.

 • Hälsodeklaration - svenska och andra språk
 • Utbildning Mitt vaccin

  Anmälan till utbildning och tillgång till e-learningfilmer nås genom Dokumentation – Mittvaccin.se.

 • Lathundar för MittVaccin

  Lathund för planering av tidbok i MittVaccin
  Lathunden är framtagen av och för primärvårdsförvaltningen men kan vara bra även för andra verksamheter som stöd i arbetet.