Prioriteringsordning

Prioriteringsordning

 • Fas 1

  De som först kommer att erbjudas vaccin är:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre, särskilda boenden för de som har stöd enligt LSS, har personligt assistans, hemtjänst eller hemsjukvård. 
  • Hushållskontakter till grupperna ovan.
  • Personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer enligt ovan.

  Vaccinationsstart december 2020.

 • Fas 2
  • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
  • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
  • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • Fas 3
  • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer i åldern 60–64 år
  • personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning (enligt lista nedan)
  • personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Detta gäller personer 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.
  Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni
  • kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes typ 1 och typ 2
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • downs syndrom.
 • Fas 4
  • Övriga personer som är 18–59 år, och som inte tillhör riskgrupper.