Arbetssätt och prioriteringar

Från och med juni 2021 ska alla bekräftade fall av covid-19 smittspåras av smittspårningsenheten, se mer information i riktlinjen Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19, 2021-07-21.

Smittskyddsanmälan ska göras skyndsamt så att smittspårningen kan initieras omgående.