Smittspårning behandlande läkare

Liksom vid andra anmälningspliktiga sjukdomar är behandlande läkare den som ordinerat provet (i praktiken den person som står som provsvarsmottagare på provtagningsremissen). Behandlande läkare ska alltid inleda smittspårningen och det ska framgå av anmälan till smittskyddsläkaren och i journalen att smittspårningen är påbörjad. 

Från och med juni 2021 ska alla bekräftade fall av covid-19 smittspåras av smittspårningsenheten, se mer information i riktlinjen Behandlande läkares skyldigheter vid bekräftat fall av covid-19, 2021-07-21.

Smittskyddsanmälan ska göras skyndsamt så att smittspårningen kan initieras omgående.