Informationbrev till person som varit i en verksamhet

Informationsbrev till person som varit i en verksamhet där det konstaterats smitta (uppdaterad 2020-12-01)

Översättningar av informationsbrevet: 

Arabiska

Dari

Engelska

Nordkurdiska

Persiska (Farsi)

Somaliska 

Tigrinska