Smittspårning covid-19

Utökad smittspårning utförs av Smittspårningsenheten Kalmar län.

Behandlande läkare ska alltid inleda smittspårningen och det ska framgå av anmälan till smittskyddsläkaren och i journalen att smittspårningen är påbörjad.
I följande situationer kan det finnas skäl att göra en utökad smittspårning:

  1. Boende inom omsorg och på institutioner (till exempel SÄBO, LSS-boende, kriminalvård, rättspsykiatri, migrationsverkets boende), individer med äldreomsorg i egen bostad samt smittspridning på vårdinrättning.
  2. Personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.
  3. Personal inom samhällsviktig verksamhet.
  4. Misstanke om större smittspridningshändelse, till exempel smittspridning på arbetsplats eller vid socialt evenemang

Denna utökade smittspårning utförs av Smittspårningsenheten Kalmar län. Prioritering sker enligt ovan. Om behandlande läkare anser att utökad smittspårning behövs anges "Smittspårningsenheten" i fältet "Smittspårning remitterad till" i smittskyddsanmälan i SmiNet. Smittskyddsläkaren överlämnar då smittspårningen till Smittspårningsenheten.