För personal inom kommunal vård och omsorg

Covid-19

Vårdhygieniska riktlinjer för kommunal vård och omsorg, version 10 (2021-09-07)
Flödesguide exponerad personal (utskriftsversion

Desinfektion av visir och skyddsglasögon (2021-01-19 Ersätter Återanvändning skyddsutrustning) 

FILM: på- och avklädning av skyddsutrustning (2020-04-20)

På- och avklädning av skyddsutrustning (foto steg för steg 2020-04-02) 

Riktlinje för portabla fläktar och luftkylare i vårdmiljö, 2021-06-17

Provtagning för misstänkt covid-19 i kommunal omsorg, 2020-07-16

Övriga riktlinjer och rutiner

Basala hygienrutiner arbetsdräkt och personlig hygien

Blodburen smitta

Handskar

Skabb

Impetigo - svinkoppor

Influensa

MRB, kontrollodling av brukare och personal

Portabla fläktar och luftkylare i vårdmiljö

Riktlinjer för desinfektion och städning i samband med vissa smittämnen

Riktlinjer för rengöring och desinfektion av hjälpmedel

Riktlinjer för städning, rengöring, desinfektion och tvätthantering 

Rutin för skada med risk för blodsmitta - ej regionanställd personal

Spol- och diskdesinfektorer 

Smittspårning

Tarmsmitta Clostridium difficilediarré

Tarmsmitta utbrott av viral gastroenterit

Tvätt och avfall vid olika smittämnen

Urinkateter

Vård av brukare vid ESBL

Vård av brukare vid ESBLcarba

Vård av brukare vid MRSA

Vård av brukare vid VRE

Vägglöss

Instruktionsfilmer

Basal vårdhygien för särskilt boende

Basal vårdhygien för hemtjänsten