Användning av skyddsutrustning

På- och avklädning av skyddskläder, foto och text, steg för steg (2020-04-02)

Film: På- och avklädning av skyddsutrustning (2020-04-20)

Desinfektion av visir och skyddsglasögon (2021-01-19, ersätter Återanvändning skyddsutrustning) 

Hantering av munskydd - praktisk anvisning (2020-12-03)

Film: Så använder du munskydd 1177 Vårdguiden