Sjukgymnastik/fysioterapi vid covid-19

Sjukgymnastik/fysioterapi på vårdavdelning - broschyr för vårdpersonal

Andningsgymnastik eller inte - vägledning

Eftervård - info till vårdpersonal om mobilisering och andningsgymnastik

Informationsmaterial till patienter

Vilopositioner

Andningsträning med PEP-ventil

Råd till patient med andningsbesvär

Hemövningar