Rekommendationer för användning av antigentest (snabbtest)

Rekommendationer för användning av antigentest (snabbtest) för covid-19 - i verksamheter utanför hälso-och sjukvården till exempel på arbetsplatser eller inom idrottsverksamheter - 2021-05-31