Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik

I "Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län" klargörs process och prioritering för provtagning av covid-19 inom Kalmar län. Riktlinjen baseras på nationell rekommendation från Folkhälsomyndigheten men är anpassad till lokala förhållanden. Strategin kan komma att ändras utifrån epidemiologiskt läge.

Övergripande riktlinje för provtagning och diagnostik rörande covid-19 i Kalmar län - version 25 - 2022-02-10

Uppdrag för centralt smittspårningsteam, 2020-06-17

Tillgång till provtagningsmaterial kan påverkas av att det i nuläget är en bristvara globalt. Aktuell rekommendation finns i provtagningsanvisningar från Klinisk Mikrobiologi. Enheter med frekvent provtagning beställer material från klin_kem_lab 0480-814 44. Övriga beställer vid klin.kem.lab i Kalmar, Oskarshamn, Västervik eller från hälsocentralerna i Borgholm, Nybro och Vimmerby.