Information i dödsorsaksintyg

Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsorsaksintyg utfärdad av Socialstyrelsen

Vägledningen anger rekommenderad terminologi i dödsorsaksintyg, hur information om orsaksförloppet ska anges samt uppgifter om komorbiditet (samsjuklighet).