Relaterat på andra webbplatser

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19 - Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsblad - Information från Smittskyddsläkarföreningen till läkare och patienter

Covid-19 - MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Covid-19 - Socialstyrelsen Här hittar du samlad information och stöd till dig som arbetar inom vård och omsorg samt Socialstyrelsens roll och uppdrag.

Krisinformation.se - en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.