Två kvinnor

Psykisk hälsa under kristider

Med anledning av coronapandemin finns stor risk för ökad psykisk ohälsa som exempelvis oro, ångest och självmordstankar.

Detta möter både föräldrar, barn och inte minst de som jobbar i socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården. SKR har, tillsammans med ett hundratal aktörer – kommuner, regioner, myndigheter och frivilligorganisationer – tagit fram en omfattande samling råd och länkar till olika former av stöd på sin webbplats. De olika formerna av stöd har sammanställts i fyra olika grupper. För varje grupp finns till exempel råd för den som känner oro och ångest, för den som söker social gemenskap eller behöver stöd vid våld och övergrepp.

Råd, tips och stöd kring psykisk hälsa

Hjälp och stöd i Kalmar län

 • Film - Råd för att hantera oro och ovisshet

  Oro och ovisshet är något vi ställs inför i samband med kriser. Varför oroar vi oss och hur kan vi hantera oro och ovisshet? Svar finns i denna film.

  Film Oro - vad det är och hur vi handskas med den Klicka på bilden för att starta filmen.

  I filmen ger psykolog Hilda Åsander en kortfattad förklaring till varför vi oroar oss och några råd om hur vi kan hantera ovisshet och minska oro.

  I anslutning till filmen kan du och dina kollegor använda följande diskussionsfrågor:

  • Känner du igen dig? Vad väcker filmen för tankar?
  • När börjar oro bli ett problem?
  • I filmen ger Hilda några förslag på hur man kan hantera oro och ovisshet. Kommer du på fler?
 • Film - Så kan du prata med någon som mår dåligt
  Klicka på bilden för att spela filmen.

  Vad händer med människors psykiska hälsa i kristider? Om man har någon i sin närhet som har det tufft, bör man vara mer uppmärksam? Om man får ta del av tankar kring något så allvarligt som suicidtankar, vad ska man göra då? Hur pratar man med någon om detta? I filmen ger Charlotta Brunner, överläkare i psykiatri, råd om hur man kan prata med någon som mår dåligt.

 • Hit kan du vända dig

  Barn och unga

  Kontakta: Barn- och ungdomshälsan, Hälsocentralen, Elevhälsa, Ungdomsmottagning

  Upplever du problemet akut, kontakta: Psykiatrisk öppenvård

  Vuxna

  Kontakta: Hälsocentraler

  Upplever du problemet akut, kontakta: Psykiatrisk öppenvård

  Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

  Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

  Det finns också patient- och närståendeföreningar som man kan kontakta.

 • Hälsoguide under covid-19

  I det här informationsbladet finns råd om hur man skyddar sig och andra från smitta, svar på de vanligaste frågorna men också tips på aktiviteter, stöd och annat som kan vara viktigt för att må bra och ta hand om hälsan. Informationen riktar sig till målgruppen 70+ samt riskgrupper.

  Till informationsbladet

  Träningsövningar att göra hemma

 • Självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19

  För invånare som upplever oro i samband med covid-19 finns ett kostnadsfritt självhjälpsprogram, Hantera oro vid covid-19. Det vänder sig till den som vill lära sig hantera oron på egen hand. Utveckling och vetenskaplig utvärdering av programmet är gjort av psykologer på Karolinska Institutet.

  Spridningen av coronaviruset och konsekvenserna för hälsa, välmående och ekonomi kan skapa oro som påverkar vardagen negativt. För att hjälpa så många invånare som möjligt med denna oro finns nu det kostnadsfria självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19. Det är baserat på kognitiv beteendeterapi (KBT) och åtkomligt för alla invånare som fyllt 18 år i Kalmar län via inloggning i tjänsten Stöd och behandling i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Programmet görs på egen hand utan stöd av vårdpersonal och ger deltagaren verktyg att förstå och hantera sin oro.

  Innehåll i programmet Hantera oro vid covid-19

  Programmet består av fem moduler som innehåller text, film, animationer, övningar och hemuppgifter att fylla i. Programmet innehåller även automatiska för- och eftermätningar där invånaren kan följa sitt mående och effekten av programmet visuellt.

  • I modul 1 får deltagaren lära sig mer om oro och att skilja på hjälpsam och ohjälpsam oro.
  • Modul 2 fokuserar på problemlösning som ett sätt att minska oro.
  • Modul 3 handlar om hur man kan minska ohjälpsamma beteenden, som överdriven mediekonsumtion och överdrivet vårdsökande.
  • I modul 4 får deltagaren lära sig tekniker för att släppa orostankar.
  • Modul 5 tar upp vikten av sunda rutiner och sammanfattar behandlingen så att deltagaren kan arbeta vidare på egen hand.

  Få tillgång till innehållet

  För att du ska kunna rekommendera självhjälpsprogrammet har vi sammanställt innehållet i ett bildspel som du kan få tillgång till. Kontakta oss om du vill se innehållet eller om du har frågor. Mejla till SOB-förvaltningen så hjälper vi dig: stodochbehandling@regionkalmar.se

  Informationsblad att dela ut till patienter/invånare

  Utveckling och forskning

  Programmet är i sin grundform utvecklat, kliniskt prövat och vetenskapligt utvärderat av psykologer vid Karolinska Institutet. Programmet är utvärderat i ett test med 300 verkliga användare. Utvärderingen visade tydligt minskad oro och hög nöjdhet bland deltagarna utan några negativa följdverkningar.

  Innehållet har i samverkan med psykologerna sedan designats och bearbetats för Stöd och behandlingsplattformen med hjälp av redaktör, designer och mediapedagog på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

  Nås genom säker inloggning

  Självhjälpsprogrammet nås via inloggning i e tjänsterna på 1177.se och finns tillgänglig i tjänsten Stöd och behandling. Stensö hälsocentral är administrativt ansvarig för programmet vilket betyder att de ansvarar för gallring av innehåll enligt de fastlagda processer som gäller för tjänsten Stöd och behandling. Programmet är öppet för alla invånare i Kalmar län som är 18 år och äldre. Personer som har skyddad identitet behöver kontakta Stensö hälsocentral.

  Om en deltagare behöver mer stöd eller vård

  Vårdpersonal kan rekommendera patienter som bedöms kunna hantera oron på egen hand att göra programmet. Om en deltagare mår mycket dåligt, har ångest, eller efter att ha gjort programmet fortfarande känner att hen behöver hjälp och stöd, så uppmanas deltagaren vända sig till sin hälsocentral, 1177 Vårdguiden på telefon eller till psykiatrin. Denna information finns med i programmet.

  Mätningar och utvärdering

  Programmet planeras utvärderas vetenskapligt i sin nuvarande form, för de invånare som samtycker, av samma forskare som gjorde studien på ursprungsprogrammet

  Här finns självhjälpsprogrammet Hantera oro vid covid-19

  Så här når invånaren programmet:

  • Skriv in adressen https://sob.1177.se i webbläsaren.
  • Välj inloggningsalternativ, exempelvis mobilt BankID.
  • Under rubriken Tillgängliga stöd- och behandlingsprogram klickar invånaren på knappen "Hantera oro vid covid-19, Region Kalmar län"
  • Klicka på programmet Hantera oro vid covid-19.
  • Klicka på Stensö hälsocentral. Invånaren kommer då till en anmälningssida där invånaren sedan kan välja att starta programmet.
  • När programmet är startat kommer det sedan ligga under invånarens pågående stöd- och behandlingsprogram via samma länk.

  Invånaren kan också ladda ner 1177-appen, leta upp Stöd och behandling under Övriga tjänster och favoritmarkera sidan med stjärnan uppe till höger. Då finns programmet lätt tillgängligt nästa gång invånaren öppnar appen.

Arbetssätt och lösningar från andra län