Kommer VFU och praktik för studerande att fortsätta i höst?

Planerad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och övrig praktik för studerande kommer att genomföras enligt plan för samtliga utbildningar med inplanerad praktikperiod under höstterminen. De studerande ska följa de riktlinjer som gäller för medarbetare.

Ny bedömning av situationen sker fortlöpande och arbetsuppgifterna kan förändras utifrån verksamhetens situation och förutsättningar.

Berörd chef i den verksamhetsförlagda utbildningen beslutar vilka uppgifter studenten kan vara delaktig i och utföra.