Vad gäller för den som har varit utomlands?

Från och med 9 februari finns inte några särskilda förhållningsregler för den som har varit utomlands.