Vad gäller när någon i hushållet är sjuk i covid-19?

Om du är symtomfri kan du arbeta även om någon i hushållet är smittad eller om du har haft nära kontakt med någon som har covid-19.

Läs mer i Vårdhygieniska riktlinjer