Vad gäller för gravida medarbetare?

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas gravida starkt att vaccinera sig mot covid-19, eftersom vaccinationerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för en för tidig förlossning. Den som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd som övriga i befolkningen som blivit vaccinerade. Det innebär att gravida har samma låga risk för allvarlig sjukdom som andra personer som också vaccinerat sig.

Från 1 april 2022 klassificeras covid-19 inte längre som allmän- eller samhällsfarlig sjukdom. Därmed räknas inte heller vaccinerade gravida som riskgrupp för allvarlig sjukdom, enligt Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. Gravida mellan vecka 22 och 36 räknas dock som riskgrupp för covid-19.

Risker i arbetsmiljön

Det finns ett antal arbetsmiljöfaktorer som kan innebära risker kopplat till gravida medarbetare. Gravida ska, oavsett om man är vaccinerad eller inte, inte bli utsatta för covid-19 på arbetsplatsen eller arbeta med personer som är konstaterat smittade av covid-19.
Gravida inom vård och omsorg, från och med graviditetsvecka 20, får inte arbeta med patienter som är misstänkt eller konstaterat smittade med covid-19, om inte den individuella riskbedömningen visar annat. Gravida före graviditetsvecka 20 kan arbeta, om den individuella riskbedömningen tillåter det.

Riskbedömning

En individuell riskbedömning ska göras så snart den gravida kvinnan informerat om graviditeten för arbetsgivaren. Riskbedömning görs av närmsta chef tillsammans med den gravida medarbetaren och ett skyddsombud om medarbetaren så önskar. Om det identifieras risker som inte går att undvika, ska medarbetaren ges andra arbetsuppgifter, som är praktiskt möjliga och rimliga. En ny riskbedömning är lämplig att göra inför graviditetsvecka 20, med hänsyn tagen till inkubationstid.

Förbud mot arbete

Om det under riskbedömningen står klart att det inte går att ta bort risker i arbetsmiljön eller ge den gravida medarbetaren andra arbetsuppgifter som inte utgör risk, kan medarbetaren förbjudas att arbeta kvar. Vid förbud mot arbete har medarbetaren rätt att ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

Mer information: Graviditet och amning - Arbetsmiljöverket