Vad gäller om jag har symtom?

Om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19 ska du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Personal i vårdmiljö ska vara hemma vid symtom på covid-19 och provtas med PCR. Om du har haft konstaterad covid någon gång de senaste 3 månaderna behövs ingen provtagning.