Region Kalmar läns organisation

Region Kalmar län gick den 5 oktober 2021 från stabsläge till normalläge. Frågor, samordning och beslutsfattande som rör covid-19 arbetet hanteras nu i ordinarie organisationsstruktur. Det fortsatta arbetet omfattar bevakning och övervakning av smittspridning, vaccinationsuppdraget, provtagning och smittspårning.

Samordningsansvar för det fortsatta arbetet

Regionstab samordning hälso- och sjukvård har samordningsansvar för arbetet med covid-19 i Region Kalmar län. Detta görs i nära samarbete med smittskydd och vid behov med andra kompetenser. Kontaktperson är Andreas Delphin, samordnare, regionstab samordning hälso- och sjukvård.

Kontakt

Andreas Delphin, samordnare, regionstab samordning hälso- och sjukvård, tfn: 0480-899 26, e-post