E-post för coronafrågor

För vårdenheter inom Region Kalmar län, myndigheter, kommuner och samarbetspartners: corona@regionkalmar.se 

Frågor från medarbetare inom Region Kalmar län angående tjänstgöring, arbetssituation mm hanteras av närmaste chef.

Frågor från allmänhet som gäller provtagning och allmänna frågor hänvisas till corona@regionkalmar.se (Obs: Ingen sjukvårdsrådgivning via denna e-post)

Svar på många frågor finns även att hitta på 1177.se, krisinformation.se eller folkhalsomyndigheten.se