Organisation och kontakt

Region Kalmar län aktiverade krisledningsnämnd den 24 mars.

Kontakt

Organisation

  • Region Kalmar läns organisation

    Region Kalmar län aktiverade krisledningsnämnd den 24 mars.
    Läs protokoll från krisledningsnämndens möten.

    För att leda övergripande arbetet i Region Kalmar län har det skapats en särskild organisationen med en arbetsgrupp som leds av beredskapsplanerare och består av representanter från regionservice, primärvårdsförvaltningen (inklusive privata vårdgivare), kommunikation och kris och säkerhet.

    Utöver det finns en grupp som leds av regiondirektören (beslutsgrupp) som hanterar övergripande beslut, en grupp hanterar försörjningsfrågor och under ledning av smittskydd och vårdhygien finns en tvärprofessionell arbetsgrupp som hanterar coronafrågor.