Vägledning När smittan...

2021-03-25

Nu är vägledningen "När smittan kommer" uppdaterad.

Vägledningen är till för dig som är arbetsgivare, privat företagare eller ansvarig för en verksamhet eller en skola/förskola. Vägledningen är tänkt att fungera som ett stöd vid bekräftade fall på arbetsplatsen eller i verksamheten och kan även användas vid förberedelser för ett eventuellt utbrott på arbetsplatsen/i verksamheten. Vägledningen beskriver också smittskyddsläkarens ansvar, smittspårningsenhetens roll och hur en smittspårning går till.

Den nya versionen innehåller flera uppdateringar. Exemplevis ett nytt avsnitt om närakontakter (alla nära kontakter rekommenderas provtagning) och om antigentester. Även avsnitten om hushållskontakter och om smittspårningsenheten är uppdaterade.

Läs vägledningen här