Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Personalutskott

Regionstyrelsens personalutskott har ett samlat politiskt ansvar för personalfrågor.

Regionstyrelsens personalutskott svarar för Region Kalmar läns personalpolitiska frågor och förhandlingsverksamhet för såväl kollektiv som enskild individ och följer utvecklingen på området. Vidare sluter regionstyrelsens personalutskott kollektivavtal eller motsvarande i frågor rörande förhållandet mellan Region Kalmar län som arbetsgivare och fackliga organisationer/medarbetare.

Frågor och svar