Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Brukarråd

Våra två brukarråd har till uppgift att vara forum för samverkan på läns- och regionnivå inom sina respektive verksamhetsområden.

Funktionshinderrådet

Funktionshinderrådet är ett forum för samverkan i form av överläggningar, samråd och ömsesidig information på läns- och regionnivå mellan regionkommunen och övriga i rådet ingående aktörer och Funktionshinderrörelsens länsorganisationer.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet är ett forum för samverkan i form av överläggningar, samråd och ömsesidig information, på länsplanet mellan regionkommunen och Pensionärsrörelsens länsorganisation.

Frågor och svar