Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Regional utvecklingsnämnd

Den regionala utvecklingsnämnden ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom näringslivsutveckling, planering, infrastruktur och miljö.

I nämndens uppgiftsområde ingår också att ansvara för de regionala utvecklingsfrågorna kopplat till kulturen.

Nämnden ska också svara för Region Kalmar läns folkhögskolor och vara tillika folkhögskolestyrelse. Särskilda protokoll upprättas då regionala utvecklingsnämnden agerar folkhögskolestyrelse.

Nämnden har gemensam presidieberedning med kollektivtrafiknämnden.

Den regionala utvecklingsnämnden ansvarar dessutom för beredning, förankring och samverkan av strategier och planer med länets 12 kommuner. 

Frågor och svar