Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter som har synpunkter på vården.

Patientnämndens sju ledamöter sammanträder fem gånger per år. Vid sammanträdet redovisar nämndens handläggare aktuella ärenden. Patientnämndens ledamöter och handläggare har tystnadsplikt.

Du kan vända dig till patientnämndens kansli med frågor, synpunkter och klagomål. Nämnden gör inga medicinska bedömningar och kan inte vidta några disciplinära åtgärder utan fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal.

Patientnämndens ledamöter

Magnus Danlid (C) ordförande,
Madeleine Rosenqvist (KD) vice ordförande

Övriga ledamöter i patientnämnden hittar du här. 

Lämna synpunkter på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på vård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet eller mottagning som du varit hos eller till patientnämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga vårdenheter i Kalmar län finns på 1177.se.

Du kan också lämna klagomål eller synpunkter via e-tjänsterna på 1177.se. 

Patientnämndens rapporter

Öppna alla mappar Stäng alla mappar