Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Kollektivtrafiknämnd

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för de strategiska frågor som hör till kollektivtrafiken samt driften av kollektivtrafiken.

Nämnden ska utgöra regional kollektivtrafikmyndighet och beslutar om allmän trafikplikt. Nämnden fastställer förslag till långsiktig målbild för kollektivtrafiken samt behandlar förslag till trafikförsörjningsprogram inför beslut i regionfullmäktige.

Nämnden har gemensam presidieberedning med regionala utvecklingsnämnden.

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för beredning, förankring och samverkan av strategier och planer med länets 12 kommuner.

Frågor och svar