Kollektivtrafiknämnd

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för de strategiska frågor som hör till kollektivtrafiken samt driften av kollektivtrafiken.

Nämnden ska utgöra regional kollektivtrafikmyndighet. Nämnden fastställer förslag till långsiktig målbild för kollektivtrafiken samt behandla förslag till trafikförsörjningsprogram inför beslut i regionfullmäktige. Nämnden behandlar även förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst. 

Nämnden har gemensam presidieberedning med regionala utvecklingsnämnden.

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för beredning, förankring och samverkan av strategier och planer med länets 12 kommuner.