Beredning för invånarfrågor

Huvuduppgiften för beredningen är att fördjupa, utveckla och upprätthålla en dialog med länets invånare.

Beredningen för invånarfrågor har till uppgift att som ett led i en vitalisering av
demokratiarbetet, fördjupa, utveckla och upprätthålla en dialog med länets invånare, grupper av invånare med specifika intressen samt olika brukargrupper/organisationer.

Beredningen för invånarfrågor har inte ansvar för förvaltning eller verkställighet av
regionfullmäktiges beslut men följer utvecklingen inom sitt uppgiftsområde.

Beredningen får väcka ärenden i regionfullmäktige inom sitt uppgiftsområde.