Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Beredning för hälso- och sjukvård

Beredningen har ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor och tandvård.

Beredningen ska ur ett invånar-, patient- och närståendeperspektiv aktivt driva frågor som rör hälso- och sjukvård och tandvård samt följa hur våra verksamheter arbetar inom dessa områden. Beredningen följer också debatten och utvecklingen i stort inom sitt område.

I ansvarsområdet för hälso- och sjukvårdsfrågor ingår att utifrån ett medborgar-, patient- och närståendeperspektiv följa utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård.

Beredningen får väcka ärenden i regionfullmäktige inom sitt uppgiftsområde.

Beredningen för hälso- och sjukvård och beredningen för hållbarhet och folkhälsa har en gemensam presidieberedning.

Frågor och svar