Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Beredning för hållbarhet och folkhälsa

Beredningen ansvarar för att följa utvecklingen inom hållbarhet- och folkhälsoarbetet.

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa har till uppgift att följa hållbarhetsarbetet och därmed arbetet med de globala målen och FN:s Agenda 2030 i all verksamhet. Särskild uppmärksamhet ska riktas till folkhälsoarbetet. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa har inte ansvar för förvaltning eller verkställighet av regionfullmäktiges beslut men följer utvecklingen inom sitt uppgiftsområde. Beredningen får väcka ärenden i regionfullmäktige inom sitt uppgiftsområde.

Beredningen för hållbarhet och folkhälsa och beredningen för hälso- och sjukvård har en gemensam presidieberedning

Ledamöter i beredningen

Martina Aronsson (S) ordförande, martina.aronsson@regionkalmar.se
Martin Kirchberg (SD) vice ordförande, martin.kirchberg@regionkalmar.se

Se övriga ledamöter i beredningen för hållbarhet och folkhälsa