Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Beredning för forskning, utveckling samt e-hälsa

Beredningen ansvarar för att bevaka frågor inom forskning, utveckling och e-hälsa.

Regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens gemensamma beredning för forskning och utveckling samt e-hälsa har till uppgift att bevaka frågor på områdena och initiera och bereda sådana frågor som bör behandlas i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige.

Frågor och svar

Vilka ledamöter sitter i beredningen för forskning, utveckling och e-hälsa?

Regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens gemensamma beredning för forskning och utveckling samt e-hälsa är regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens presidier.

Ordförande i beredningen är Lena Granath (V).