Beredning för forskning, utveckling samt e-hälsa

Beredningen ansvarar för att bevaka frågor inom forskning, utveckling och e-hälsa.

Regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämndens gemensamma beredning för forskning och utveckling samt e-hälsa har till uppgift att bevaka frågor på områdena och initiera och bereda sådana frågor som bör behandlas i regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige.

Uppdaterad 25 januari 2023 Lämna synpunkter på innehållet