Beredningar

Våra beredningar har till uppgift att bereda och behandla ärenden till regionfullmäktige och regionstyrelse.

Vi har tre beredningar i Region Kalmar län. Beredningen för hälso- och sjukvård, för hållbarhet och folkhälsa samt för invånarfrågor. De är direkt placerade under regionfullmäktige och har möjlighet att lyfta ärenden i fullmäktige inom sitt område.

Beredningarna har däremot inget ansvar att förvalta eller verkställa de beslut som fullmäktige tar, de följer utvecklingen inom sitt område.