Beredningar

Våra beredningar har till uppgift att bereda och behandla ärenden till regionfullmäktige och regionstyrelse.

De tre beredningarna för hälso- och sjukvård, för hållbarhet och folkhälsa samt för forskning, utveckling och e-hälsa är direkt placerade under regionfullmäktige. De har möjlighet att lyfta ärenden i fullmäktige inom sitt område.

Regionstyrelsens och regionala utvecklingsnämnden har en gemensam beredning för forskning och utveckling samt e-hälsa.

Beredningarna har däremot inget ansvar att förvalta eller verkställa de beslut som tas, de följer utvecklingen inom sitt område.