Kallelser och handlingar

Här hittar du kallelser och handlingar för regionfullmäktiges, regionstyrelsens och nämndernas sammanträden.

Regionfullmäktige

2018-11-28 och 2018-11-29 Brofästet Kalmar

2018-10-15 Brofästet Kalmar

Regionstyrelse

2018-12-05 Landstingets kansli Kalmar

2018-11-29 Brofästet (Extrainsatt)

2018-10 31 Landstingets kansli Kalmar

2018-10-15 Brofästet Kalmar

Kollektivtrafiknämnden

2019-01-16 och 2019-01-17 Kalmarsund hotell Kalmar

Regional utvecklingsnämnd

2019-01-18 Rådrummet, Nygatan 34, Kalmar