Diarium

I diariet kan du söka efter ärenden, beslut samt handlingar som inkommit/utgått inom Region Kalmar län.

I vårt diarium hittar du handlingar som kommer till myndigheten och handlingar som upprättas vid myndigheten. Uppgifterna blir tillgängliga cirka en timme efter registrering. För varje handling skapas ett ärende och ett ärende kan bestå av flera registrerade handlingar. Varje ärende har ett ärendenummer ofta kallat för diarienummer exempel 2018.64. Varje handling har ett handlingsid exempel 2018/1206.

Våra inkomna och upprättade handlingar är till stor del allmänna som du, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av. Vid sökning kan begreppen personuppgift och sekretess visas. Personuppgift betyder att ett namn eller en uppgift har skyddats med stöd av GDPR och sekretess betyder att uppgiften är sekretessbelagd med stöd av offentlighets- och sekretesslagen.