Diarium

I diariet kan du söka efter ärenden, beslut samt handlingar som inkommit/utgått inom Region Kalmar län.

I vårt diarium hittar du handlingar som kommer till myndigheten och handlingar som upprättas vid myndigheten. Uppgifterna blir tillgängliga cirka en timme efter registrering. För varje handling skapas ett ärende och ett ärende kan bestå av flera registrerade handlingar. Varje ärende har ett ärendenummer ofta kallat diarienummer.

Våra inkomna och upprättade handlingar är till stor del allmänna som du, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av.

Från och med fredag den 25 november till och med måndag den 28 november sker ingen uppdatering av handlingar och ärenden i vårt diarium. Informationen kommer därför att vara statisk och det kan förekomma störningar. Vi genomför en planerad och rutinmässig versionsuppgradering av vårt ärendehanteringssystem.

Se kontaktuppgifter nedan.