Diarium

I diariet kan du söka efter ärenden, beslut samt handlingar som inkommit/utgått inom Region Kalmar län.

I vårt diarium hittar du handlingar som kommer till myndigheten och handlingar som upprättas vid myndigheten. Uppgifterna blir tillgängliga cirka en timme efter registrering. För varje handling skapas ett ärende och ett ärende kan bestå av flera registrerade handlingar. Varje ärende har ett ärendenummer ofta kallat diarienummer. Våra inkomna och upprättade handlingar är till stor del allmänna som du, enligt offentlighetsprincipen, har rätt att ta del av.