Regionarkivet i Kalmar län

I vårt arkiv hittar du administrativa och medicinska handlingar samt protokoll och beslutsdokument från våra verksamheter.

Region Kalmar läns handlingar är till stor del allmänna handlingar som du enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling eller uppgifter ur en handling prövas alltid. Normalt får du ta del av alla uppgifter, dock kan det finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut. Det kan finnas många anledningar till att man vill ta del av handlingar hos Regionarkivet i Kalmar län. Det finns möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i dåvarande landstinget. Regionarkivet i Kalmar län tillhandahåller enbart patientjournaler från nedlagda verksamheter. Kontakta därför i första hand behandlande klinik/läkare för att få ut kopior på din journal.