Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2019-06-18
Plats: Regionhuset, Strömgatan 13 Kalmar
Kallelse och föredragningslista  

Budgetberedning

Datum: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Patientnämnden

Datum: 2019-06-19

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-05-08
Anslås: 2019-05-21
Tas ner: 2019-06-11
Läs protokoll

Mötesdatum: 2019-06-04 (extrainsatt)
Anslås: 2019-06-10
Tas ner: 2019-07-01
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2019-05-29
Anslås: 2019-06-10
Tas ner: 2019-07-02
Läs protokollet

Plan- och budgetberedning 

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Beredningen för invånarfrågor

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2019-05-24
Anslås: 2019-06-05
Tas ner: 2019-06-28
Läs protokoll

Regional utvecklingsnämnd

Beslut om kulturstipendier, omedelbart justerat

Mötesdatum: 2019-05-23
Anslås: 2019-05-24
Tas ner: 2019-06-17
Läs beslutet

Mötesdatum: 2019-05-23
Anslås: 2019-06-04
Tas ner: 2019-06-26
Läs protokollet

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2019-05-23
Anslås: 2019-06-04
Tas ner: 2019-06-26
Läs protokollet

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Funktionshinderrådet

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Pensionärsrådet

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer

Mötesdatum: 2019-05-27
Anslås: 2019-06-10
Tas ner: 2019-07-01
Läs protokollet 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 2019-05-24
Anslås: 2019-06-10 
Tas ner: 2019-07-01
Läs protokollet

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner:

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.