Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum:
Plats:

Plan- och budgetberedning

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2019-02-12
Plats: Strömgatan, Kalmar
Kallelse och föredragningslista

Patientnämnden

Datum:
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 21-22 mars 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2019-01-31
Anslås: 2019-02-13
Tas ner: 2019-03-06
Länk till protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-01-30
Anslås: 2019-02-01
Tas ner: 2019-02-22
Länk till protokollet

Mötesdatum: 2019-02-06
Anslås: 2019-02-11
Tas ner: 2019-03-04
Länk till protokollet

Plan- och budgetberedning 

Anslås: 
Tas ner:

Kollektivtrafiknämnden

Anslås: 2019-01-30
Tas ner: 2019-02-22
Länk till protokollet (pdf)

Regional utvecklingsnämnd

Anslås: 2019-01-30
Tas ner: 2019-02-22
Länk till protokollet (pdf)

Folkhögskolestyrelsen

Anslås: 2019-01-30
Tas ner: 2019-02-22
Länk till protokollet (pdf)

Patientnämnden

Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer 2019-2022

Mötesdatum: 2019-01-24
Anslås: 2019-02-11
Tas ner: 2019-03-04
Länk till protokollet

Revisiorer 2015-2018

Mötesdatum: 2019-01-24
Anslås: 2019-02-05
Tas ner: 2019-02-26
Länk till protokollet

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Anslås: 
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium

Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2018-11-30
Anslås: 2019-01-22
Tas ner: 2019-02-12
Anslag/bevis
Länk till protokollet 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.