Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2020-05-29
Plats: Odlingen, Regionhuset i Kalmar
Läs kallalse och handlingar

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2020-05-28
Plats: Odlingen, Regionhuset i Kalmar
Läs kallelse och handlingar

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2020-05-13
Anslås: 2020-05-27
Anslaget t.o.m: 2020-06-19
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2020-04-28
Anslås: 2020-05-11
Anslaget t.o.m: 2020-06-03
Läs protokoll

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2020-05-19
Anslås: 2020-05-29
Anslaget t.o.m: 2020-06-21
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-05-12
Anslås: 2020-05-25
Anslaget t.o.m: 2020-06-17
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-05-05
Anslås: 2020-05-15
Anslaget t.o.m: 2020-06-07
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-04-28
Anslås: 2020-05-13
Anslaget t.o.m: 2020-06-05
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2020-04-21
Anslås: 2020-05-06
Anslaget t.o.m: 2020-05-29
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-05-08
Anslås: 2020-05-25
Anslaget t.o.m: 2020-06-17
Läs protokoll

Datum: 2020-04-22
Anslås: 2020-05-06
Anslaget t.o.m: 2020-05-29
Läs protokoll

Patientnämnden

 

Revisorer

Revisorernas presidie
Datum: 2020-05-13
Anslås: 2020-05-18
Anslaget t.o.m: 2020-06-09
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum: 2020-04-22
Anslås: 2020-05-06
Anslaget t.o.m: 2020-05-29
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.