Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:

Regional utvecklingsnämnd

Datum:
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås:
Anslaget t.o.m: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2020-12-09
Anslås: 2020-12-22
Anslaget t.o.m: 2021-01-15
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionstyrelsens personalutskott

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2021-01-11
Anslås: 2021-01-13
Anslaget t.o.m: 2021-02-05
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-01-11
Anslås: 2021-01-12
Anslaget t.o.m: 2021-02-04
Läs protokoll, §1 omedelbart justerad

Mötesdatum: 2020-12-21
Anslås: 2021-01-11
Anslaget t.o.m: 2021-02-03
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-12-14
Anslås: 2020-12-28
Anslaget t.o.m: 2021-01-21
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-12-07
Anslås: 2020-12-28
Anslaget t.o.m: 2021-01-20
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Datum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Datum: 2020-12-17
Anslås: 2020-12-21
Anslaget t.o.m: 2021-01-13
Läs protokoll

Patientnämnden

Datum: 
Anslås: 

Revisorer

Regionrevisionen
Datum: 2020-12-17
Anslaget: 2020-12-29 
Anslaget t.o.m: 2021-01-20
Läs protokoll

Revisorernas presidium
Datum: 
Anslås:

Folkhögskolestyrelse

Datum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås:

Arbetsutskottet för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 2020-11-27
Anslås: 2021-01-05
Anslaget t.o.m: 2021-01-27
Läs anslagsbevis (inkl. länk till protokoll)

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.