Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötedatum: 
Anslås: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionrevisionen

Mötesdatum: 
Anslås:

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2022-07-01
Anslås: 2022-08-04
Anslaget t.o.m: 2022-08-25
Läs anslagsbevis inkl länk till protokoll

Arbetsutskottet för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2022-06-09
Anslås: 2022-07-26
Anslaget till och med: 2022-08-16
Läs protokollet

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 2022-06-06
Anslås: 2022-07-21
Läs protokollet

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.