Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2022-01-20
Plats:  Digitalt
Läs kallelse och handlingar

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2022-01-19
Plats: Digitalt
Läs kallelse och handlingar

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås:

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-12-14
Anslås: 2021-12-28
Anslaget t.o.m: 2022-01-20
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås:

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum:
Anslås: 

Kollektivtrafiknämndens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum:
Anslås:

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Patientnämnden

Datum: 
Anslås: 

Regionrevisionen

Datum: 
Anslås: 

Regionrevisionens presidie

Datum: 2021-12-22
Anslås: 2022-01-03
Anslaget t.o.m: 2022-01-26
Läs protokoll

Datum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelse

Datum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.