Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2021-10-26
Plats: Odlingen, Regionhuset, Strömgatan 13, Kalmar
Läs kallelse och handlingar

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:  

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2021-09-29
Anslås: 2021-10-14
Anslaget t.o.m: 2021-11-09
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-10-06
Anslås: 2021-10-20
Anslaget t.o.m: 2021-11-15
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2021-10-12
Anslås: 2021-10-20
Anslaget t.o.m: 2021-11-12
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2021-10-08
Anslås: 2021-10-26
Anslaget t.o.m: 2021-11-19
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämndens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2021-10-07
Anslås: 2021-10-21
Anslaget t.o.m: 2021-11-12
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Patientnämnden

Datum: 2021-09-30
Anslås: 2021-10-05
Anslaget t.o.m: 2021-10-26
Läs protokoll

Regionrevisionen

Datum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelse

Datum: 2021-10-07
Anslås: 2021-10-21
Anslaget t.o.m. 2021-11-12
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås:

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 2021-10-01
Anslås: 2021-10-19
Anslaget t.o.m: 2021-11-10
Läs anslagsbevis inkl länk till protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.