Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum:
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2019-05-08
Plats:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum: 

Plan- och budgetberedning

Datum: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2019-05-22

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2019-05-23

Patientnämnden

Datum: 2019-04-16

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Datum: 
Plats: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum:
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2019-03-27
Anslås: 2019-04-09
Tas ner: 2019-05-02
Länk till protokoll

Regionfullmäktiges valberedning

Mötesdatum: 2019-03-27
Anslås: 2019-03-28
Tas ner: 2019-04-19
Länk till protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-03-27
Anslås: 2019-04-08
Tas ner: 2019-04-29
Länk till protokollet

Plan- och budgetberedning 

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 2019-03-08
Anslås: 2019-03-22
Tas ner: 2019-04-16
Länk till protokollet

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 2019-03-08
Anslås: 2019-03-22
Tas ner: 2019-04-16
Länk till protokollet

Patientnämnden

Mötesdatum: 2019-04-16
Anslås: 2019-04-25
Tas ner: 2019-05-16
Länk till protokollet

Funktionshinderrådet

Anslås: 
Tas ner: 

Pensionärsrådet

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer 2019-2022

Anslås: 
Tas ner: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 2019-03-21 - 2019-03-21
Anslås: 2019-04-05
Tas ner: 2019-04-30
Länk till protokollet

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2019-03-29
Anslås: 2019-04-10
Tas ner:  2019-05-03
Länk till protokollet

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.