Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2024-03-07
Plats: Expohallen, Munken, Timmernabbsvägen 2, Mönsterås 
Läs kallelse och handlingar

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås:

Regionstyrelsens presidium

Mötesdatum: 2024-02-23
Anslås: 2024-02-29
Anslaget till och med: 2024-03-22
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2024-02-16
Anslås: 2024-03-01
Anslaget till och med: 2024-03-24
Läs protokoll

Mötesdatum: 2024-02-13
Anslås: 2024-03-01
Anslaget till och med: 2024-03-24
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås:

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2024-02-15
Anslås: 2024-02-26
Anslaget till och med: 2024-03-21
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2024-02-14
Anslås: 2024-02-26
Anslaget till och med: 2024-03-21
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum:
Anslås:

Patientnämnden

Mötesdatum: 2024-02-22
Anslås: 2024-02-27
Anslaget till och med: 2024-03-21
Läs protokoll

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2024-02-13
Anslås: 2024-02-19
Anslaget till och med: 2024-03-13
Läs protokoll

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum:
Anslås:

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 2024-02-14
Anslås: 2024-02-26
Anslaget till och med: 2024-03-21
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, det vill säga den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.