Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum:
Plats: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2019-11-19 och 2019-11-20 
Anslås: 2019-12-06
Tas ner: 2019-12-27
Läs protokoll
Läs bilaga 1-5
Läs bilaga 6-62

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-12-10
Anslås: 2019-12-23
Tas ner: 2020-01-13
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer

Mötesdatum: 2019-11-27
Anslås: 2019-12-09
Tas ner: 2019-12-30
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 
Anslås: 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen, presidie

Mötesdatum: 2019-11-29
Anslås: 2019-12-13
Tas ner: 2020-01-03
Läs protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.