Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:  

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2021-11-17 och 2021-11-18
Anslås: 2021-12-03
Anslaget t.o.m: 2021-12-29
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-10-26
Anslås: 2021-11-10
Anslaget t.o.m: 2021-12-07
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämndens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2021-11-24
Anslås: 2021-12-07
Anslaget t.o.m: 2021-12-29
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 2021-11-24
Anslås: 2021-11-26
Anslaget t.o.m: 2021-12-18
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-11-15
Anslås: 2021-11-17
Anslaget t.o.m: 2021-12-09
Läs protokoll

Patientnämnden

Datum: 
Anslås: 

Regionrevisionen

Datum: 2021-11-25
Anslås: 2021-12-01
Anslaget t.o.m: 2021-12-24
Läs protokoll 

Folkhögskolestyrelse

Datum: 2021-11-24
Anslås: 2021-12-07
Anslaget t.o.m: 2021-12-29
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.