Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2020-09-23
Plats: Glasannexet i Kalmarsalen
Läs kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats:

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås:

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås:

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2020-08-28
Anslås: 2020-09-14
Anslaget t.o.m: 2020-10-07
Läs protokoll

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2020-08-20
Anslås: 2020-08-28
Anslaget t.o.m: 2020-09-20
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2020-08-26
Anslås: 2020-09-08
Anslaget t.o.m: 2020-10-01
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-09-21
Anslås: 2020-09-23
Anslaget t.o.m: 2020-10-17
Läs protokoll

Datum: 2020-08-26
Anslås: 2020-09-09
Anslaget t.o.m: 2020-10-03
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium
Datum: 2020-08-28
Anslås: 2020-09-08
Anslaget t.o.m: 2020-10-02
Läs protokoll

Patientnämnden

Datum: 2020-09-17
Anslås: 2020-09-21
Anslaget t.o.m: 2020-10-13
Läs protokoll

Revisorer

Revisorernas presidium
Datum: 2020-09-14
Anslås: 2020-09-15
Anslaget t.o.m: 2020-10-08
Läs protokoll

Revisorernas presidium
Datum: 2020-09-03
Anslås: 2020-09-04
Anslaget t.o.m: 2020-09-26
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum: 2020-08-26
Anslås: 2020-09-09
Anslaget t.o.m: 2020-10-03
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum:
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum:
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.