Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats:

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2020-09-23
Anslås: 2020-10-06
Anslaget t.o.m: 2020-10-30
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum:
Anslås:
Anslaget t.o.m: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2020-10-14
Anslås: 2020-10-21
Anslaget t.o.m: 2020-11-13
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2020-10-14
Anslås: 2020-10-19
Anslaget t.o.m: 2020-11-12
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-09-07
Anslås: 2020-10-08
Anslaget t.o.m: 2020-10-31
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2020-10-09
Anslås: 2020-10-20
Anslaget t.o.m: 2020-11-12
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Patientnämnden

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Revisorer

Datum: 2020-10-16
Anslås: 2020-10-22
Anslaget t.o.m: 2020-11-14
Läs protokoll

Datum: 2020-09-28
Anslås: 2020-10-05
Anslaget t.o.m: 2020-10-28
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Arbetsutskottet
Datum: 2020-10-08
Anslås: 2020-10-20
Anslaget t.o.m: 2020-11-10
Läs anslagsbevis (inkl länk till protokoll) 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 2020-09-25
Anslås: 2020-10-19
Anslaget t.o.m: 2020-11-12
Läs anslagsbevis (inkl länk till protokoll) 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.