Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2019-11-19, 2019-11-20
Plats: Kalmarsalen, Kalmar
Kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum: 2019-10-31
Plats: Regionhuset, Strömgatan Kalmar
Kallelse och handlingar

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2019-11-05
Plats: Kalmar länstrafik, Högsby
Kallelse och handlingar

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2019-11-06
Plats: Regionhuset Kalmar
Kallelse och handlingar

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-10-31
Anslås: 2019-11-15
Tas ner: 2019-12-06
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2019-10-16
Anslås: 2019-10-30
Tas ner: 2019-11-14
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2019-10-10
Anslås: 2019-11-13
Tas ner: 2019-12-04
Läs anslag/bevis
Läs protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen, presidie

Mötesdatum: 2019-10-30
Anslås: 2019-11-12
Tas ner: 2019-12-03
Läs protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.