Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötedatum: 2022-06-02
Anslås: 2022-06-21
Anslaget t.o.m: 2022-07-15
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2022-06-15
Anslås: 2022-06-29
Anslaget t.o.m: 2022-07-21
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2022-06-15
Anslås: 2022-06-22
Anslaget t.o.m: 2022-07-15
Läs protokoll

Mötesdatum: 2022-05-31
Anslås: 2022-06-15
Anslaget t.o.m: 2022-07-08
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2022-05-30
Anslås: 2022-06-15
Anslaget t.o.m: 2022-07-08
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämndens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2022-05-25
Anslås: 2022-06-08
Anslaget t.o.m: 2022-07-01
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 2022-06-03
Anslås: 2022-06-08
Anslaget t.o.m: 2022-07-01
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum: 2022-06-21
Anslås: 2022-06-23
Anslaget t.o.m: 2022-07-10
Läs protokoll 

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2022-06-08
Anslås: 2022-06-14
Anslaget t.o.m: 2022-07-07
Läs protokoll

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2022-05-25
Anslås: 2022-06-08
Anslaget t.o.m: 2022-07-01
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 

Kommunalförbund

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg (KSA) förbundsfullmäktige om budget 2023

Mötesdatum: 30 juni 2022, 16.00–18.00

Länk för att följa sammanträdet: https://youtu.be/P4oaVWi6o2U

För mer information om sammanträdet, kallelse och handlingar: https://www.svenskt-ambulansflyg.se/nyheter/

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.