Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2020-02-06
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2020-02-13
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2020-02-20
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2020-02-19
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer

Mötesdatum:
Anslås:
Tas ner: 

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2019-12-13
Anslås: 2019-01-29
Tas ner: 2019-02-17
Se anslag/bevis

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.