Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum och tid: 29 september, start kl 09.00
Plats: Munken Hotell, Timmernabbsvägen 2, Mönsterås
Mötet går att se digitalt via Region Kalmar läns webbsida
Läs kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

§131 omedelbart justerad
Mötedatum: 2022-09-29
Anslås: 2022-09-30
Anslaget t.o.m: 2022-10-22
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2022-09-19
Anslås: 2022-09-26
Anslaget till och med: 2022-10-18
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2022-09-13
Anslås: 2022-09-16
Anslaget t.o.m: 2022-10-09
Läs protokoll

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2022-08-25
Anslås: 2022-09-06
Anslaget t.o.m: 2022-09-29
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2022-08-24
Anslås: 2022-09-07
Anslaget t.o.m: 2022-09-30
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 2022-09-21
Anslås: 2022-09-22
Anslaget t.o.m: 2022-10-17
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2022-09-14
Anslås: 2022-09-20
Anslaget till och med: 2022-10-14
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2022-08-24
Anslås: 2022-09-07
Anslaget t.o.m: 2022-09-30
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum:
Anslås:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 
Anslås:

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.