Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2020-11-25
Plats: Digitalt
Läs kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2020-11-17
Plats:Utflykten, Regionhuset i Kalmar, Distansdeltagande
Till kallelse och handlingar

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2020-11-19
Plats: Odlingen, Regionhuset i Kalmar, Distans
Till kallelse och handlingar

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2020-10-28
Anslås:2020-11-16
Anslaget t.o.m: 2020-12-10
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2020-10-26
Anslås: 2020-10-29
Anslaget t.o.m: 2020-11-21
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2020-11-09
Anslås: 2020-11-16
Anslaget t.o.m: 2020-12-10
Läs protokoll

Mötesdatum: 2020-11-03
Anslås: 2020-11-04
Anslaget t.o.m: 2020-11-27
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Datum: 2020-10-08
Anslås: 2020-10-26
Anslaget t.o.m: 2020-11-18
Läs protokoll

Patientnämnden

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Revisorer

Datum: 2020-11-17
Anslås: 2020-11-24
Anslaget t.o.m: 2020-12-17
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum: 2020-10-08
Anslås: 2020-10-26
Anslaget t.o.m: 2020-11-18
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 2020-11-10
Anslås: 2020-11-13
Anslaget t.o.m: 2020-12-08
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 2020-10-22
Anslås: 2020-11-10
Anslaget t.o.m: 2020-12-01
Läs anslagsbevis (inkl länk till protokoll) 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.