Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2019-11-19, 2019-11-20
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 2019-10-31
Plats: 

Budgetberedning

Datum: 2019-10-11
Plats:

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 2019-10-12
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 2019-10-13
Plats: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2019-09-25
Anslås: 2019-10-09
Tas ner: 2019-10-30
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2019-09-04
Anslås: 2019-09-18
Tas ner: 2019-10-09
Läs protokollet

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:

Mötesdatum: 2019-09-11
Anslås: 2019-09-18
Tas ner: 2019-10-09
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2019-09-12
Anslås: 2019-09-24
Tas ner: 2019-10-17
Läs protokoll

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum: 2019-09-13
Anslås: 2019-09-27
Tas ner: 2019-10-21
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2019-09-13
Anslås: 2019-09-27
Tas ner: 2019-10-21
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum: 2019-09-17
Anslås: 2019-09-24
Tas ner: 2019-10-15
Läs protokollet

Revisorer

Mötesdatum: 2019-09-19
Anslås: 2019-09-25
Tas ner: 2019-10-16
Läs protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.