Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum och tid: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2023-03-02
Anslås: 2023-03-16
Anslaget till och med: 2023-04-08
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2023-02-28
Anslås: 2023-03-08
Anslaget till och med: 2023-03-30
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2023-03-07
Anslås: 2023-03-15
Anslaget till och med: 2023-04-07
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 2023-03-14
Anslås: 2023-03-28
Anslaget till och med: 2023-04-20
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2023-03-01
Anslås: 2023-03-03
Anslaget till och med: 2023-03-27
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2023-03-15
Anslås: 2023-03-27
Anslaget till och med: 2023-04-19
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 2023-02-23
Anslås: 2023-03-06
Anslaget till och med: 2023-03-29
Läs protokoll

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2023-03-14
Anslås: 2023-03-21
Anslaget till och med: 2023-04-13
Läs protokoll

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 2023-03-15
Anslås: 2023-03-27
Anslaget till och med: 2023-04-19
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Mötesdatum: 2023-03-23
Anslås: 2023-03-24
Anslaget till och med: 2023-04-17
Läs protokoll 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2023-03-17
Anslås: 2023-03-27
Anslaget till och med: 2023-04-17
Läs anslag/bevis
Läs protokoll – Samordningsförbundet i Kalmar län

Arbetsutskottet för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2023-03-03
Anslås: 2023-03-10
Anslaget till och med: 2023-03-31
Läs anslag/bevis 
Läs protokoll – Samordningsförbundet i Kalmar län

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 2023-03-17
Anslås: 2023-03-28
Anslaget till och med: 2023-04-20
Läs anslagsbevis
Läs protokoll - Sydöstra sjukvårdsregionen

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.