Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Paragraf 41-47, 49-73
Mötedatum: 2022-04-28
Anslås: 2022-05-13
Anslaget t.o.m: 2022-06-10
Läs protokoll

Paragraf 48 omedelbart justerad
Mötesdatum: 2022-04-28
Anslås:2022-04-28
Anslaget t.o.m: 2022-05-25
Läs protokoll 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2022-04-26 
Anslås: 2022-05-11
Anslaget t.o.m: 2022-06-03
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämndens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 2022-05-18
Anslås: 2022-05-19
Anslaget t.o.m: 2022-06-13
Läs protokoll

Mötesdatum: 2022-05-10
Anslås: 2022-05-11
Anslaget t.o.m: 2022-06-03
Läs protokoll

Mötesdatum: 2022-05-02
Anslås: 2022-05-05
Anslaget t.o.m: 2022-05-30
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum: 2022-04-26
Anslås: 2022-05-04
Anslaget t.o.m: 2022-05-27
Läs protokoll

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2022-05-03
Anslås: 2022-05-10
Anslaget t.o.m: 2022-06-02
Läs protokoll

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2022-04-06
Anslås: 2022-04-28
Anslaget t.o.m: 2022-05-23
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Mötesdatum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum: 2022-02-24--25
Anslås: 2022-05-02
Anslaget t.o.m: 2022-05-24
Läs anslagsbevis med länk till protokoll

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.