Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum:
Plats:

Budgetberedning

Datum: 
Plats:

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Patientnämnden

Datum: 
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås:
Tas ner: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Plan- och budgetberedning 

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner:

Beredningen för invånarfrågor

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Regional utvecklingsnämnd

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Patientnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Funktionshinderrådet

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Pensionärsrådet

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 

Revisorer

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner:  

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2019-06-20
Anslås: 2019-07-22
Tas ner: 2019-08-12
Läs protokollet

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.