Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2021-09-29
Plats: Distansmöte/Kronan, Regionhuset i Kalmar (presidiet)
Mötet kommer webbsändas på regionens webbplats. 
Läs kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:  

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-24
Anslaget t.o.m: 2021-10-20
Läs protokoll § 126-144 och 146-161

Mötesdatum: 2021-09-08
Anslås: 2021-09-15
Anslaget t.o.m: 2021-10-11
Läs protokoll § 145 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2021-08-31
Anslås: 2021-09-08
Anslaget t.o.m: 2021-10-01
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Datum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2021-08-26
Anslås: 2021-09-09
Anslaget t.o.m: 2021-10-06
Läs protokoll

Kollektivtrafiknämndens presidium

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Datum: 2021-08-25
Anslås: 2021-09-06
Anslaget t.o.m: 2021-09-29
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Datum: 
Anslås:

Patientnämnden

Datum:
Anslås: 

Regionrevisionen

Datum: 2021-08-31
Anslaget: 2021-09-07
Anslaget t.o.m: 2021-09-30
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum: 2021-08-25
Anslås: 2021-09-06
Anslaget t.o.m: 2021-09-29
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås:

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 2021-06-04
Anslås: 2021-09-06
Anslaget t.o.m: 2021-09-29
Läs anslagsbevis

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.