Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 31 januari 2019
Plats: Gränsö, Västervik
Kallelse och föredragningslista

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Datum:
Plats:

Plan- och budgetberedning

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats: 

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Patientnämnden

Datum:
Plats:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 21-22 mars 2019
Plats: Gränsö, Västervik

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2018-01-31
Anslås: 
Tas ner: 

Fullständigt protokoll
Anslås: 
Tas ner: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 
Anslås: 
Tas ner: 
Länk till protokoll (pdf)

Plan- och budgetberedning 

Anslås: 
Tas ner:

Kollektivtrafiknämnden

Anslås: 
Tas ner:

Regional utvecklingsnämnd

Anslås: 
Tas ner:

Kulturnämnden

Anslås: 2019-01-07
Tas ner: 2019-01-28
Länk till protokollet (pdf)

Patientnämnden

Anslås: 
Tas ner: 

Landstingets revisorer (till och med april 2019)

Anslås: 
Tas ner: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Anslås: 
Tas ner:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionens presidium

Anslås: 
Tas ner: 

Styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 2018-11-30
Anslås: 2019-01-22
Tas ner: 2019-02-12
Anslag/bevis
Länk till protokollet 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.