Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:  

Regional utvecklingsnämnd

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2021-06-10
Anslås: 2021-06-24
Anslaget t.o.m: 2021-07-20
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-06-15
Anslås: 2021-07-01
Anslaget t.o.m: 2021-07-28
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2021-06-21
Anslås: 2021-06-30
Anslaget t.o.m: 2021-07-23
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-06-24
Anslås: 2021-06-28
Anslaget t.o.m: 2021-07-21
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-06-07
Anslås: 2021-06-16
Anslaget t.o.m: 2021-07-09
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-06-02
Anslås: 2021-06-16
Anslaget t.o.m: 2021-07-09
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Datum: 
Anslås: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Datum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Datum: 2021-06-30
Anslås: 2021-07-05
Anslaget t.o.m: 2021-07-28
Läs protokoll

Datum: 2021-06-14
Anslås: 2021-06-21
Anslaget t.o.m: 2021-07-14
Läs protokoll

Patientnämnden

Datum: 2021-06-17
Anslås: 2021-06-18
Anslaget t.o.m: 2021-07-12
Läs protokoll

Regionrevisionen

Datum: 2021-06-16
Anslaget: 2021-06-22 
Anslaget t.o.m: 2021-07-15
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum: 
Anslås: 

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås: 

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 2021-06-18
Anslås: 2021-07-02
Anslaget t.o.m: 2021-07-23
Läs anslagsbevis inkl länk till protokoll

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 2021-05-27
Anslås: 2021-07-02
Anslaget t.o.m: 2021-07-21
Läs anslagsbevis inkl länk till protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 2021-05-17
Anslås: 2021-06-16
Anslaget t.o.m: 2021-07-09
Läs anslagsbevis

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.