Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum och tid: 
Plats: 

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2022-10-31
Anslås: 2022-11-11
Anslaget till och med: 2022-12-03
Läs protokoll 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2022-11-17
Anslås: 2022-12-02
Anslaget till och med: 2022-12-26
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2022-11-16
Anslås: 2022-11-24
Anslaget till och med: 2022-12-18
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 2022-11-29
Anslås: 2022-11-29
Anslaget till och med: 2022-12-22
Läs protokoll

Patientnämnden

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum: 2022-11-21
Anslås: 2022-11-23
Anslaget till och med: 2022-12-16
Läs protokoll

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2022-11-08
Anslås: 2022-11-14
Anslaget till och med: 2022-12-07
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Mötesdatum: 2022-11-16
Anslås: 2022-11-24
Anslaget till och med: 2022-12-18
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Arbetsutskottet för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.