Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum: 2021-04-15
Plats:  Distansmöte/Skörden, Regionhuset, Kalmar
Läs kallelse och handlingar
Sammanträdet kommer livesändas här på webbplatsen.

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Kollektivtrafiknämnden

Datum: 
Plats:

Regional utvecklingsnämnd

Datum:
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum: 2021-03-03
Anslås: 2021-03-18
Anslaget t.o.m: 2021-04-15
Läs protokoll

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2021-03-17
Anslås: 2021-04-01
Anslaget t.o.m: 2021-04-28
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2021-03-29
Anslås: 2021-03-30
Anslaget t.o.m: 2021-04-23
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Datum: 
Anslås: 
Anslaget t.o.m: 

Krisledningsnämnden

Mötesdatum: 2021-03-29
Anslås: 2021-04-12
Anslaget t.o.m: 2021-05-06
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-03-22
Anslås: 2021-03-25
Anslaget t.o.m: 2021-04-18
Läs protokoll

Mötesdatum: 2021-03-15
Anslås: 2021-03-22
Anslaget t.o.m: 2021-04-14
Läs protokoll  

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämnden

Datum: 
Anslås: 

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Datum: 2021-03-26
Anslås: 2021-03-30
Anslaget t.o.m: 2021-04-22
Läs protokoll

Patientnämnden

Datum: 
Anslås: 

Regionrevisionen

Datum: 2021-03-30
Anslaget: 2021-04-07
Anslaget t.o.m: 2021-04-30
Läs protokoll

Regionrevisorernas presidium
Datum: 2021-03-29
Anslaget: 2021-03-30
Anslaget t.o.m: 2021-04-22
Läs protokoll

Regionrevisorernas presidium
Datum: 2021-03-23
Anslaget: 2021-03-24
Anslaget t.o.m: 2021-04-17
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelse

Datum:
Anslås: 

Folkhögskolestyrelsens presidium

Datum: 
Anslås:

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Datum: 2021-03-19
Anslås: 2021-04-06
Anslaget t.o.m: 2021-04-27
Läs anslagsbevis inkl länk till protokoll

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Datum: 
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, dvs. den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.