Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp

Anslagstavla

Anslagstavlan är till för att anslå justerade protokoll från regionfullmäktige, regionstyrelse och nämnder samt kallelser.

Kallelser

Regionfullmäktige

Datum och tid: 2023-09-28 klockan 09:00
Plats: Stufvenäs gästgiveri, Söderåkra
Läs kallelse och handlingar

Regionstyrelsen

Datum: 
Plats: 

Anslag av protokoll

Regionfullmäktige

Mötesdatum:
Anslås: 

Regionstyrelsen

Mötesdatum: 2023-09-13
Anslås: 2023-09-21
Anslaget till och med: 2023-10-13
Läs protokoll

Regionstyrelsens presidium

Mötesdatum: 2023-09-21
Anslås: 2023-09-21
Anslaget till och med: 2023-10-13
Läs protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum: 2023-09-11
Anslås: 2023-09-13
Anslaget till och med: 2023-10-06
Läs protokoll

Mötesdatum: 2023-09-04
Anslås: 2023-09-12
Anslaget till och med: 2023-10-05
Läs protokoll

Mötesdatum: 2023-08-29
Anslås: 2023-09-07
Anslaget till och med: 2023-09-30
Läs protokoll

Regionstyrelsens personalutskott

Mötesdatum: 
Anslås: 
Anslaget till och med: 

Kollektivtrafiknämnden

Mötesdatum: 2023-08-24
Anslås: 2023-09-04
Anslaget till och med: 2023-09-27
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämnden

Mötesdatum: 2023-08-23
Anslås: 2023-09-05
Anslaget till och med: 2023-09-29
Läs protokoll

Regionala utvecklingsnämndens presidium

Mötesdatum: 
Anslås:

Patientnämnden

Mötesdatum: 2023-09-21
Anslås: 2023-09-25
Anslaget till och med: 2023-10-18
Läs protokoll

Regionrevisionen

Mötesdatum: 2023-08-30
Anslås: 2023-09-08
Anslaget till och med: 2023-10-02
Läs protokoll

Regionrevisionens presidium

Mötesdatum: 2023-09-15
Anslås: 2023-09-18
Anslaget till och med: 2023-10-11
Läs protokoll

Mötesdatum: 2023-09-08
Anslås: 2023-09-12
Anslaget till och med: 2023-10-05
Läs protokoll

Folkhögskolestyrelsen

Mötesdatum: 2023-08-23
Anslås: 2023-09-05
Anslaget till och med: 2023-09-28
Läs protokoll

Styrelsen för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum: 
Anslås: 

Arbetsutskottet för samordningsförbundet i Kalmar län

Mötesdatum:
Anslås:

Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen

Mötesdatum:
Anslås: 

Information om överklaganden

Från och med den dag då protokollet anslås och tre veckor framåt kan de beslut som varje anslaget protokoll innehåller överklagas till förvaltningsrätten i Växjö. Vid ett överklagande gör förvaltningsrätten en så kallad laglighetsprövning, det vill säga den kontrollerar att det överklagade beslutet inte strider mot lag eller förordning.