Other languages

Use Google to translate this website. Please be aware that we cannot take responsibility for the accuracy of the translation.

About Google Translate

Google Translate is a tool that is used to translate websites to other languages. The translation is performed directly in the web browser and takes just a few seconds.

Important:
It is important to remember that the translation is being done by a machine and not by a person. This means that you can never expect the translation to be 100% correct.

Kalmar County Council is not responsible for any mistakes in translations performed by Google Translate. Only the Swedish text should be viewed as the County Council's official text. This translation option should be viewed as an additional help for visitors to the website who do not understand Swedish.

Read more about Google Translate

Om Google Translate

Google Translate är ett verktyg som används för att översätta webbplatser till andra språk. Översättningen sker direkt i webbläsaren och tar bara några sekunder.

Viktigt:
Man måste komma ihåg att översättningen görs av en maskin och inte av en människa. Det betyder att man aldrig kan förvänta sig en översättning som är korrekt till 100%.

Region Kalmar län ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen som utförs av Google Translate. Endast den svenska texten är att betrakta som landstingets officiella text. Denna översättningsmöjlighet skall betraktas som en extra hjälp för besökare av webbplatsen som inte behärskar det svenska språket.

Läs mer om Google Translate

Uppdaterad 3 april 2019 Lämna synpunkter på innehållet