Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Två personer i samtal vid skrivbord.
Nyhet 2022-07-13

Visselblåsarfunktion igång

Den nya visselblåsarlagen som ska skydda personer som rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen ska nu börja tillämpas.

Region Kalmar län har nu en rapporteringskanal där du kan skicka din anmälan. Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med någon i vår organisation direkt om du ser saker som inte borde förekomma, men du kan också påtala problem via vår visselblåsarfunktion där du har möjlighet att vara anonym.

Funktionen ska användas om du misstänker att någon inom Region Kalmar län har gjort något eller underlåtit att göra något som kan anses utgöra ett missförhållande och som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram och åtgärdas. Det kan exempelvis vara att lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer inte följs.

Vem kan använda funktionen?

De som har möjlighet att använda Region Kalmar läns visselblåsarfunktion är:

  • Alla medarbetare inom Region Kalmar län
  • Den som söker arbete hos oss
  • Den som söker eller utför volontärarbete eller praktik hos oss
  • Inhyrda arbetstagare
  • Egenföretagare som söker eller utför uppdrag hos oss
  • Personer som tidigare har tillhört någon av kategorierna ovan och har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden under tiden i verksamheten

Läs mer om visselblåsning och gör anmälan

Uppdaterad 13 juli 2022 Lämna synpunkter på innehållet