Vårdperson i kortärmat hjälper en patient.
Pressmeddelande 2019-05-13

Viss förbättring inom hygienområdet

En viss förbättring märks när det gäller följsamheten sammantaget till de basala hygienrutinerna och klädkoden inom sjukvården i länet.

Det visar den senaste mätningen i mars. Däremot är det en försämring av följsamheten till riktlinjerna när det gäller hygienrutinerna men en förbättring när det gäller klädkoden.  

Sammantaget ses en viss förbättring mot förra året då bägge måtten slås ihop; 71,9 procent 2019 jämfört med 70,6 procent 2018. Region Kalmar län ligger fortfarande under riksgenomsnittet på 74,5 procent.   

- Nästan alla följer klädkoden och det är ytterst sällan man ser vårdpersonal som bär exempelvis klockor och ringar vid patientkontakt. Det allra svåraste momentet att följa när det gäller hygienrutinerna är att använda handsprit innan patientkontakt, säger Per-Åke Jarnheimer, Region Kalmar läns överläkare inom vårdhygien.

Uppdaterad 25 juni 2020 Lämna synpunkter på innehållet