Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Kille som kollar mobilen
Nyhet 2022-11-09

Visa din vilja i donationsregistret

Organdonation räddar och förbättrar liv. Nu är det den nationella donationsveckan, en vecka som belyser vikten av organ- och vävnadsdonation.

Transplantation av organ och vävnader är en livräddande behandling för många svårt sjuka människor. Transplantation av vävnader kan också ge förbättrad hälsa och högre livskvalitet. I Sverige transplanteras drygt 650 organ och 1300 vävnader per år från avlidna donatorer.

Trots att en enda donator kan rädda upp till åtta människors liv är behovet av organ och vävnader större än tillgången. Varje år dör 30–50 personer i väntan på organtransplantation.

Sverige har världens högsta donationsvilja, över 80 procent av befolkningen är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, men endast två av tio har anmält sig i donationsregistret.

Av de cirka 90 000 personer som dör i Sverige varje år avlider några hundra under sådana omständigheter att det kan bli aktuellt med organdonation. För att kunna bli organdonator måste man avlida på ett sjukhus under pågående intensivvårdsbehandling till följd av en svår och nytillkommen hjärnskada.

Genom att anmäla sig i registret och sedan berätta för närstående underlättar man både för vården och för sina nära, om en donation skulle bli aktuell. Då är den personliga viljan registrerad enkelt och säkert.

Det finns många som har ett donationskort för att visa sin inställning till donation, men för att vara helt säker på att ens vilja kommer till vårdens kännedom ska man även anmäla sig till donationsregistret.

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 9 november 2022 Lämna synpunkter på innehållet