Handslag mellan vårdanställd och patient.
Pressmeddelande 2020-02-20

Viktigt att avstå alkohol före operation

Från den 20 februari rekommenderas patienter att avhålla sig från alkohol minst fyra veckor före en operation. Detta för att minska risken för komplikationer.

Sedan tidigare rekommenderar Region Kalmar län patienterna ska vara tobaksfri minst fyra veckor före och efter en operation. Nu kompletteras det med att också gälla alkohol.

- Risken för komplikationer under och efter en operation är högre om du dricker alkohol. Det ökar risken för blödningar och påverkar sårläkning och sårinfektioner negativt. Hur stor mängd alkohol som är skadligt vet vi inte säkert, därför är rekommendationen att avstå helt de här veckorna, säger Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare vid Region Kalmar län.

Alla som ska opereras kommer att få information på hälsocentralen eller på den klinik som ansvarar för operationen, om vikten av att avstå tobak och alkohol. För den som opereras med kort framförhållning eller akut är det viktigt att göra uppehåll den tid som är kvar, samt efter operationen.

För den som behöver finns stöd i olika former för att avstå tobak och alkohol. Den som använder tobak kan till exempel få hjälp av hälsocentralens tobaksavvänjare.

- De flesta människor har inget problem med att avstå från alkohol före och efter en operation. Men 15-20 procent av befolkningen har ett riskbruk, och den som behöver kan få professionellt stöd av sin hälsocentral, till exempel genom samtal med en hälsokoordinator eller livsstilssköterska. Det är patientens eget ansvar att följa rekommendationen inför operation, säger Karl Landergren, hälso- och sjukvårdsrådgivare vid Region Kalmar län.

Tobaksfri och alkoholfri före och efter operation införs gemensamt i Sydöstra sjukvårdsregionen, Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län.

 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet