Västerviks sjukhus
Pressmeddelande 2021-09-06

Två av länets sjukhus bland de bästa i AT-rankning

Västerviks sjukhus hamnar på delad första plats och Länssjukhuset i Kalmar på delad tionde plats när AT-läkarna gör sin årliga rankning av landets sjukhus.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) skickar årligen ut en enkät till samtliga AT-läkare där de får sätta betyg på sin utbildningsort. I enkäten betygsätter AT-läkarna de fyra blocken medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin utifrån introduktion, handledning, instruktion, utbildning, kollegialt stöd och ett sammanvägt betyg.

Bäst i landet hamnar Västervik sjukhus på delad 1:a plats med 5,75 poäng av 6,0 möjliga. Förra året var motsvarande placering på 6:e plats med 5,57 poäng. Västervik har under en lång följd av år hamnat högt i AT-läkarna betygsättning och även 2017 var man bäst i landet. Västervik sjukhus sticker särskilt ut som AT-ort för kirurgi och medicin där de rankas som näst bäst i landet. Till storleken är Västervik en relativt liten AT-ort men kännetecknas av mycket eget ansvar med särskilt gott stöd av kollegor.

- Västervik hamnar ånyo högt upp i AT-rankningen och denna gång på första plats vilket vi givetvis är mycket stolta och glada över. Vi har i Västervik ett välfungerade sjukhus med god stämning och engagerade kollegor där AT-läkarna har möjlighet att ägna sig åt det som är viktigt under AT, det vill säga bli duktiga kliniker under god handledning. Därtill har vi förmånen att ha intresserade AT-läkare som är måna om att förbättra sin allmäntjänstgöring för att göra det bästa möjliga av den, säger Anna Kajsa Sjöberg, studierektor vid Västerviks sjukhus.

Länssjukhuset i Kalmar hamnar på delad 10:e plats med 5,29 poäng. Det innebär en rejäl klättring med 13 placeringar sedan i fjol då man landade på 23:e plats med 5,10 poäng. Tittar man på de olika områdena så som utbildning, handledning, kollegialt stöd med mera inom AT-tjänstgöringen rankas Kalmar generellt högre än förra året.

- Vi vet sedan tidigare AT-läkare hos oss känner att man kan påverka sin arbetsmiljö och få återkoppling på sina förbättringsförslag. Under det gångna året har vi särskilt fokuserat på att förbättra den schemalagda handledningen och utveckla utbildningen. Det kollegiala stödet är starkt och de som arbetar med AT-läkarna hos oss har ett stort engagemang, säger Christina Welander Gunnarsson, AT-läkarchef.

Oskarshamns sjukhus hamnar på 45:e plats i årets AT-rankning. På grund av för få enkätsvar finns Oskarshamns sjukhus inte med i förgående två års rankning. I blocket för allmänmedicin sticker sjukhuset ut med en delad förstaplats, vilken tjänstgörs vid primärvården i Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kommuner.

 

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en rankning av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

I årets enkät är det sammanlagt 67 AT-orter som rankats av drygt 2 220 AT-läkare som svarat på frågorna.

Uppdaterad 16 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet