Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
Illustration som visar vårdpersonal
Pressmeddelande 2022-09-12

Västervik rankas åter högt av AT-läkarna

Västervik håller ställningarna som en av de orter i landet som AT-läkare rankar högst. I årets AT rankning hamnar man på en femte plats.

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) skickar årligen ut en enkät till samtliga AT-läkare där de får sätta betyg på sin utbildningsort. I enkäten betygsätter AT-läkarna de fyra blocken medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin utifrån introduktion, handledning, instruktion, utbildning, kollegialt stöd och ett sammanvägt betyg.

Bäst i länet hamnar åter igen Västervik sjukhus på femte plats med 5,39 poäng av 6,0 möjliga.

- Det är ett tecken på att grunden i AT-utbildningen är mycket god och håller bra kvalitet. Det kollegiala stödet rankas som alltid högt och det är ju grundbulten för ett bra utbildningsklimat, säger Marina Oppenheimer, övergripande studierektor för AT-läkarna i Region Kalmar län.

Oskarshamns sjukhus hamnar på plats 21 med 5,0 poäng, men på grund av få svarande är det bara medicinblocket på sjukhuset som är bedömt.

Länssjukhuset i Kalmar hamnar på plats 33 med 4,75 poäng.

Samtliga tre AT-orter i länet får höga siffror när det gäller om de nuvarande AT-läkarna rekommenderar dem till andra. AT-läkarna i Oskarshamn rekommenderar den till 100 procent, i Västervik och Kalmar är motsvarande siffa i båda fallen 94 procent.

- AT-läkarna värdesätter en tydlig introduktion, bra kollegialt stöd, tillgång till instruktion och att handledningen är prioriterad. AT-orter där AT-läkarna känner en möjlighet att påverka sin arbetsmiljö kommer alltid att skattas högt och dessa AT-orter ligger i princip alltid högt i rankingen. Att ha en bra AT-organisation är en nyckel till framgång men det är viktigt att dessa nyckelpersoner också har ett gott samarbete och god relation med de kliniker där AT-läkarna är placerade, säger Marina Oppenheimer.

Fakta/AT

Allmäntjänstgöring (AT) är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning. Allmäntjänstgöringen omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid AT-läkare.

Sedan 2000 har Sveriges Yngre Läkares Förening gjort en enkät och presenterat en ranking av AT-orterna. Den anses betydelsefull för vilken AT-ort man söker sig till.

I årets enkät är det sammanlagt 62 AT-orter som rankats av de drygt 1 200 AT-läkare som svarat på frågorna, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent.

Mer information

Marina Oppenheimer, överläkare och övergripande studierektor, Region Kalmar län                                                                                               
072-462 78 95

Läs mer

Relaterat på andra webbplatser

Uppdaterad 13 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet