Hoppa till innehåll
Region Kalmar Läns Logotyp
En valsedel läggs i en låda.
Nyhet 2022-08-16

Val till regionfullmäktige

Från 24 augusti kan du förtidsrösta i valet. Förutom till riksdagen ska ledamöter utses också till regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation med regionfullmäktige som högsta beslutande organ med 67 ledamöter som väljs vart fjärde år. Fullmäktige sammanträder normalt sett fem gånger per år. Det viktigaste beslut som fullmäktige har att ta ställning till årligen gäller budget och plan. Då anges inriktningen på regionens verksamhet de närmaste tre åren, samtidigt beslutas om hur drygt nio miljarder kronor – eller om man så vill 9 000 miljoner kronor – årligen ska fördelas.

Förutom länets tre sjukhus, 26 hälsocentraler med två filialer, 18 folktandvårdskliniker och specialisttandvård i Kalmar, Oskarshamn och Västervik är Region Kalmar län ansvarig för kollektivtrafiken i länet, fyra folkhögskolor och den regionala utvecklingen. Det är verksamheter som var och en av oss nästan dagligen kommer i kontakt med.

Den politiska ledningen består förutom fullmäktige av nämnder och styrelser som utses av fullmäktige; det rör sig om regionstyrelsen, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, folkhögskolestyrelsen och patientnämnden. Vid sidan av dessa finns också ett antal politiska beredningar när det gäller hälso- och sjukvården, hållbarhet och folkhälsa och invånarfrågor.

För närvarande är sju partier representerade i fullmäktige. I storleksordning: Socialdemokraterna 25 mandat, Moderaterna 10, Sverigedemokraterna 10, Centerpartiet 8, Kristdemokraterna 7, Vänsterpartiet 4 och Liberalerna 3.

Efter valet 2018 bildade Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna majoritet i Region Kalmar län.

Mer om valet 2022 kan du läsa på Valmyndighetens hemsida.

Uppdaterad 12 september 2022 Lämna synpunkter på innehållet