Nyhet 2020-09-01

Utdelning av fana till Region Kalmar läns vårdpersonal

Idag har landshövdingen delat ut en fana till Region Kalmar läns personal. Fanan tjänar som ett symboliskt tack till alla som arbetat och arbetar med covid-19

Vid en liten ceremoni togs personalens fana emot av hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist, sjukhuschef Annkristin Svensbergh, och Henning Ronold, verksamhetschef på infektionskliniken på Länssjukhuset i Kalmar

- Vi vill tacka er alla för arbetet under den här första delen av pandemin. Det här är ett litet symboliskt tack. Jag hoppas också att vi kan fortsätta det goda samarbete vi har haft i länet och fortsätta hålla smittspridningen på en låg nivå, säger landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Cecilia överlämnade fanan till Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör.

- Stort tack och jag tar emot fanan för alla regionens medarbetares vägnar som på olika sätt har bidragit i det här viktiga arbetet. Det är många medarbetare som har varit delaktiga och fanan kommer att finnas på Länssjukhuset, säger Johan Rosenqvist.

Samtliga Sveriges regioner har fått motta flaggor eller fanor, efter beslut av Stiftelsen Sveriges nationaldag. Landshövdingarna har fått uppdraget att dela ut flaggan eller fanan till det största sjukhuset i varje region. Initiativet ska ses som en hedersbetygelse och ett tack till samtlig vårdpersonal som har arbetat och arbetar med den pågående pandemin.

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet