Illustration på ett digitalt vårdbesök
Pressmeddelande 2021-01-29

Två nomineringar till GötaPriset

Två av Region Kalmar läns utvecklingsprojekt Suicidprevention ett vårdförlopp och Digital ortopedkonsult har nominerats till GötaPriset.

Sedan 2019 pågår projektet Suicidprevention ett vårdförlopp i Region Kalmar län. Syftet är att skapa en mer sammanhållen vårdkedja med säkrare vårdövergångar men också bättre möjligheter att upptäcka och arbeta förebyggande med suicidnära patienter inom alla verksamheter. Region Kalmar län är först i landet med att ha arbetat fram ett vårdförlopp för suicidprevention.

Projektet Digital ortopedkonsult innebär att primärvården inte längre arbetar med traditionella remisser, utan istället erbjuder patienten som sökt sig till hälsocentralen ett digitalt möte med en specialist på ortopedkliniken i Oskarshamn eller Kalmar. Beslut fattas direkt när ett ortopediskt problem uppstår. På detta sätt minimeras onödiga remisser och utredningar. Patienten blir delaktig i sin egen vård. Resor undviks vilket har en positiv påverkan på miljön och rådande pandemi.

GötaPriset utses av en jury som bedömer de fem finalförslag som tas fram ur nomineringarna. Totalt är det 17 bidrag som nominerats till 2021 års pris. Bästa utvecklingsprojekt belönas med GötaPriset och 100 000 kr. Prisutdelningen äger rum under Kvalitetsmässans invigningskväll på Svenska mässan i Göteborg den 16 november. Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

Syftet med utmärkelsen är att stimulera utveckling inom de offentliga verksamheterna och främja innovationer som bidrar till en bättre välfärd.

Bakom GötaPriset står Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Sveriges kommuner och regioner, Institutet för kvalitetsutveckling – SIQ, Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska kyrkan.

Mer information

Suicidprevention ett vårdförlopp

Lillemor Elfström Broling, projektledare/vårdanalytiker,               
0480-44 53 84

Digital ortopedkonsult

Åke Åkesson, basenhetschef, Borgholms hälsocentral,                   
0485-151 44

Dan Eriksson, överläkare, ortopedkliniken, Oskarshamns sjukhus          
0491-78 21 65

 

Uppdaterad 14 februari 2022 Lämna synpunkter på innehållet