Två personer som blickar ut över ett öppet landskap med kor som betar.
Pressmeddelande 2019-12-06

Tio miljoner kronor till klimatsmarta resor

Region Kalmar län har beviljats stöd av Tillväxtverket för att utveckla nya klimatsmarta resesätt för besöksnäringen.

I dag ställer kunder och samhället höga krav på hållbara och attraktiva resmöjligheter. Besöksnäringen tillhör en av länets viktigaste tillväxtbranscher med en stor andel småföretagare över hela länet. Det gör också branschen till en viktig del av utvecklingen av landsbygden. Samtidigt har mindre enskilda företag små möjligheter att på egen hand möta kraven på resmöjligheter, med risk för sämre konkurrenskraft och sjunkande lönsamhet.

Tillväxtverkets projektstöd innebär att det treåriga projektet "Klimatsmarta resor i besöksnäringen - exempel från Småland och Öland" nu kan bli verklighet.

- Det här är ett väldigt intressant projekt som vi hoppas ska leda till konkreta lösningar. Vi tänker bland annat att testa en fossilbränslefri hop-on-hop-off-buss i Glasriket, säger projektledaren Carolina Gunnarsson.

Region Kalmar län kommer att testa, utvärdera och sprida lösningar för klimatsmart och attraktivt resande tillsammans med Astrid Lindgrens Värld, Glasriket och Öland.

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket med fem miljoner kronor, den andra halvan finansieras av projektparterna samt av regionala utvecklingsmedel från Region Kalmar län och Region Kronoberg. 

Uppdaterad 10 september 2021 Lämna synpunkter på innehållet